Ücretsiz teslimat

Teslimat, meyve ve sebze bağlı olarak sipari� edilen miktar Köstence ilçe genelinde temini için ücretsizdir.

Özelle�tirilmi� bir teklif için bize ula�ın.